• Photo Story Home
  • BANH KEO DAC SAN

    Dac san da nang , 05113750467, 12 Hoang Hoa Tham -Da Nang, chuyen kinh doanh mon dac san ngon ,chat luong , Dac san , Mon dac san , Hai san , dac san mien trung
    • KEO CU DO Kẹo Cu Đơ là đặc sản nổi tiếng của quê hương Hà Tĩnh , thứ mà khách được người dân đôn hậu nơi đây mời đầu tiên kèm theo bát nước chè xanh. http://www.dacsanmientrung.info/banh-keo/keo-cu-do
    • KEO DAU PHONG Keo dau phong https://sites.google.com/site/dacsanmientrungdng/banh-keo/keo-dau-phong
    • KEO GUONG Kẹo gương là loại kẹo đặc sản Quảng Ngãi có hường vị thơm ngon , vị ngọt ngọt , béo béo , dòn dòn . http://www.dacsan.danang.vn/banh-keo-dac-san/keo-guong